Vues : 17

 

Classes de 6è:

6è1: Mme PUGINIER

6è2:  Mme MERCIER

6è3: M. POUS

6è4: Mme BERTIN

6è5:  Mme MANDON

6e6: Mme VIDALINC

Classes de 5è:

5è1: Mme M. BOSQUET

5è2: Mme DUFOR

5è3: Mme BREYTON

5è4: Mme TALOU

5è5: M. DELPORTE

Classes de 4è:

4è1: M. MARTRON

4è2 :  Mme ROUBY

4è3 :  Mme RONCHIETTO

4è4 : Mme PANNEFIEU

4è5 : Mme VILLELM

4è6 : Mme CASABIANCA

4è7 : Mme CHEVALIER

Classes de 3è:

3è1: M. LASNIER  / Classe défense

3è2 : M. BOUSQUET

3è3 :  M. ANSO

3è4 : M. RESPAUD

3è5 :  Mme LECOMTE

Aller au contenu principal